گریز از میانمیایگی آرزوی بزرگی است؟
از هر دری سخنی

خوب حالا که وارد شهریور شدیم باید بگم که اگه از نظر قانونیش رو بخواین امروز تولد منه!

یعنی قانونا و از نظر ثبت احوال از امروز بیست و هفت سال از عمر من گذشته.

که البته در واقعیت هنوز یه مقدار مونده تا بیست و هفت سالگی!

بسیار خرسندم که واقعا متولد ماه شهریور نیستم نیشخند

و ... یعنی واقعا بیست و هفت سال از عمرم گذشت استرسنگران - گریه

 

*: تولد واقعی سعیده جون مبارک قلب

**: ادامه مطلب هیچی نیست.


دغدغه‌نوشت بی‌ربط: تا حالا فقط خود یکم شهریور بود. از امسال شد سی و یکم مرداد و یکم شهریور!!!!!  سبز

جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ | ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ | پروانه | نظرات ()