گریز از میانمیایگی آرزوی بزرگی است؟
از هر دری سخنی

" ... زیاد فلسفه نبافید، خود را مستقیما بی هیچ تفکر به اختیار زندگی بگذارید و نگران نباشید. زندگی شما را به ساحل می‌رساند و به روی پای خودتان قرار می‌دهد. به کدام ساحل؟ چه می‌دانم؟ فقط اعتقاد دارم که هنوز باید زیاد زندگی کنید."

                                                                                       جنایت و مکافات- فئودور داستایوسکی


*: این پست و تو وبلاگ یکی از دوستان خوندم و شدیدا من و به فکر فرو برد و فکر می‌کنم خیلی سریع روی طرز فکر من تاثیر گذاشت. حداقل در این مقطع زمانی!

جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢ | ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ | پروانه | نظرات ()