گریز از میانمیایگی آرزوی بزرگی است؟
از هر دری سخنی

چمباتمه می‌زنم کنار تنهایی
و با چرتکه‌ای که ندارم
حساب ورشکستگی‌ام را
نگاه می‌دارم
حساب آنچه که از دست رفته
است
تمام آنچه که در خاطره‌ات خاک می‌خورد
همین که برخیزم
همین که دو امتداد روسری‌ام را
به آرزوی تازه‌ای گره بزنم
دوباره
زندگی آغاز می‌شود

                 رویا زرین - زمین به اوراد عاشقانه محتاج است

یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ | ۱:۱٠ ‎ق.ظ | پروانه | نظرات ()