گریز از میانمیایگی آرزوی بزرگی است؟
از هر دری سخنی

 

نیکی که از حد بگذرد، نادان گمان بد بَرَد!

 

*: سخته ولی گاهی راهی ندارم جز اینکه حداقل شکل آدمای بد رو به خود بگیرم. خوبی بیش از حد توقع بی‌جا ایجاد می‌کنه!

یادآوری: دو شب افطاری پشت سر هم خونه عمه‌ها!

شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ | پروانه | نظرات ()