گریز از میانمیایگی آرزوی بزرگی است؟
از هر دری سخنی

چه دعای قشنگیه این دعای مجیر.

خوندنش در سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه رمضان توصیه شده.

*: متن دعا 

**: از اینجا گوشش بدین. من صدای حاج مهدی سماواتی رو دوست دارم.

دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢ | ٢:۱٩ ‎ق.ظ | پروانه | نظرات ()