گریز از میانمیایگی آرزوی بزرگی است؟
از هر دری سخنی

اگر پرسند از من زندگانی چیست، خواهم گفت:
همیشه جستجو کردن
جهان بهتری را آرزو کردن ... 

ژاله اصفهانی

چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢ | ۱:٤٠ ‎ق.ظ | پروانه | نظرات ()