یه بیشور نفهم!

همین جور یهویی حالم بد میشه. نمیفهمم چرا؟!!!؟

 

*: یکی این روزا هست از درون مدام داره منو میکوبه. نه دلداری میده نه تحویل میگیره نه حتی یه حرفی میزنه به عنوان مشاوره. همش داره خفت میده. بیشور خر نفهم!

/ 1 نظر / 19 بازدید