حق داره فک کنه یه شخصیت خرکی دارم!

من یه دختر بچه خجالتی دارم که میخواد خوب به نظر بیاد ولی از بس خجالتیه همیشه پشت خودش قایم شده. دیده نمیشه اصن که دیگه بخواد خوب یا هر جور دیگه به نظر بیاد!

*: من و کلان و این روزا یهویی.

/ 0 نظر / 19 بازدید