15 بهمن یه سری مشکل قاطی پاتی!

یادم نیست از کی؟ از کجا؟ این اخلاقو پیدا کردم که تا اولین مشکل کوچیک جلو راهم سبز شد می‌خوام بار و بندیلمو ببندم و برم؟! 

من اولا از این اخلاقا نداشتم! یادمه خودم! ...؟

/ 0 نظر / 23 بازدید