بس نیست؟!

اگر حتی یه آدم فقط بیاد تو زندگی آدم برای اینکه بگه باید بخندی، راحت. بس نیست؟ 

شاید همین بس باشه!

/ 6 نظر / 31 بازدید
!

دلم برات تنگ شده بود :*