ابرها

نمی دانند چرا به سمتی می روند

و چرا با این سرعت می روند

تنها یک انگیزش ... این جایی است که اکنون باید رفت.

اما آسمان

از انگیزه ها و انگاره های پشت تمامی این ابرها خبر دارد.

و تو نیز خواهی دانست

وقتی خودت را آنقدر بالا بکشی

که بتوانی ورای افق ها را بنگری.

ریچارد باخ - یادداشت های مرد فرزانه

 

*: جمله ای که امشب خودمو مهمون کردم. دوسش داشتم.

/ 3 نظر / 20 بازدید