هم‌دلی

 

... همدلی آخرین حکایت آدمیست ...

                         

 

                                                                                                 شیرکو بی‌کس

                                                                                                ترجمه: سید علی صالحی

 

/ 18 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آزاده

این که گفته آقای صالحی یع نیییییییی چه؟

مرمر

[لبخند]

سرمه

خو ما ک نفهمیدیم صالحی جان!![نیشخند] چی ترجمه کرده[خرخون] اما همین قد ک حس شما خوبه، حس ما هم خوبه[خنده]

ساجی

پروانه؟؟؟[عصبانی] این چه وضع آپ کردنه؟ چرا روزی یه عالمه آپ میکنی؟ یکی یکی آپ کن که ما هم برسیم نظر بذاریم![قهر]

ساجی

همدلی از همزبانی بهتر است!! [مغرور]

سرمه

خو پروانه جان این رو ک متوجه شدم ک شعر شیرکو بی کس رو ترجمه کرده[چشمک]

پرنیا

[مغرور][مغرور][مغرور][مغرور][مغرور][مغرور][مغرور][مغرور][مغرور][مغرور]واقعا پروانه تو چقدر خوبی[بغل][مغرور]

رها

چه تامل برانگیز@