مغزم نَپُکه صلوات!

این یارو لعنتی مورد خوبیه ظاهرا، از نظر بقیه. کاش یا بشه روش یه عیب گذاشت یا خودش منصرف شه!

خدایا من منتظرم تو رو ببینم این وسط!!! ناامیدم نکن!

/ 0 نظر / 21 بازدید