زندگانی

اگر پرسند از من زندگانی چیست، خواهم گفت:
همیشه جستجو کردن
جهان بهتری را آرزو کردن ... 

ژاله اصفهانی

/ 15 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرمه

ولی قشنگ بود[پلک]

مرمر

جستجو که میکنیم به جایی نمیرسیم [خنثی]

پرنیا

مصرع دوم بهتره[تایید][تایید][تایید][مغرور][مغرور][مغرور][مغرور]

پرنیا

ملکـــــــــــــــــــــــــــــــــه[گاوچران][مغرور][مغرور][مغرور]

آسمون

خوب مویوم گفتُم که قِشنگه [ابرو] بخصوص قسمت جستجو کردنش چون روزی که از جستجو بایستی دیگه زندگی بی معنی میشه...

سرمه

جانم ب چی فک میکنی؟[متفکر][نیشخند]

سرمه

قشنگ بود از لحاظ ساختاری اما از لحاظ عملی نه[نیشخند]

آسمون

نِه یعنی مویوم شمارِ تایید کردُم [نیشخند]

پرنیا

[تایید]فقط آرزو کنیم[تایید] [نیشخند][مغرور][مغرور][مغرور]

رها

wow :D ali bud :)