به هر حال، تنک گاد!

امشب: تجربه زندگی در یک وجب جا!

خدایا شکرت که ما نفهمیدیم اجارهنشینی و زندگی تو خونه 60 متری یعنی چی؟!

 

*: همه تجربیات جدید به نوعی می‌تونن خوشایند باشن، حتی بعضی انواع سختش!

/ 1 نظر / 20 بازدید