بیا نترسیم دیگه

یه نصیحتی رو از من بشنو پروانه جان، از هیچی تو زندگیت اونقدر نترس که قرار باشه بگی: "اگه این جوری شه من کارم تمومه". البته انتخاب با خودته ولی خواهرانه میگم بهت از هر چی این جوری بترسی میاد، حتما! (شیطان)

 

*: تو وجود من ظاهرا دو نمونه پروانه هست. اینا گاهی با هم بحثشون میشه. گاهی با هم موافقن. گاهی با هم مخالفن. گاهی با هم دعواشون میشه به هم فحش میدن، حتی پیش میاد یکی بخوابونن تو گوش هم. گاهی هم یکیشون میاد اون یکی رو میگیره تو بغلش و دلداریش میده. امشب هم ظاهرا یکیشون داره اون یکی رو نصیحت میکنه. 

/ 0 نظر / 20 بازدید