ظاهرا خدا داره به حرفام گوش میده :)

من از خدا یه دور همیه دوستاته خواستم و امروز رو با بچه های دبیرستان بعد خیلی سال (6 سال حدودا) به بهونه به دنیا امدن بچه دوم ع جمع شدیم. متچرکم خدا. 

*: خوش گذشت هر چند بماند اونا بیشتر حرف زدن و من گوش دادم. اونم از زایمان و مسایل مربوط اش و بچه داری و خواهر شوهر و مادر شوهر و جاری و ... این جور چیزا . 

/ 0 نظر / 23 بازدید