چرا این جوری میشه که خنگ به نظر برسم؟!

امروزم اون روزی بود که میان ترم تجارتم و گند زدم. نمیفهمم چی میشه مغزم هنگ میکنه کلا. بگم از علائمه پیریِ (!) فقط خواستم دلیل اصلی رو پشت یه دلیل سوری قایم کنم!!!!!!!

از 8 نمره اش 3 بگیرم شاهکاره!

کاش نخونده بودم اصن!

طبق اکثر مواقع هم که با تاخیر دچار افول انرژی شدم!!!

خدا چی آفریدی؟! 

 

*: هر دو روز اول و دوم اریبهشت پاکت پول رسید دستم. خدا سومیشم برسون هر چی پرتر. با تشکر :)

/ 1 نظر / 29 بازدید
پرواز اندیشه ها

پس کل امتحانات رو خراب کنید تا پولدار بشید :)) + زبان از توصیف این باخت قاصره! :-(