# شعر

رستگاری

معصومانهدر باور رستگارینماز صبر می‌خوانمبر سجاده‌ی روزهاوتمنای آفتابگردان رامی‌بافمبر گیسویبلند شب‌هاخواب دیده‌اممسیح دیگری در راه استتا کوله‌بار آدمیان رااز آلاله‌ها ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 14 بازدید