این من دوست نداشتنی

امروز برای اولین باره که یادم میاد که برای حل یه مشکل، خودکشی به نظرم اومد. البته مدت فکر کردن بهش در حد 30 ثانیه بود. صحنه ای هم که اومد تو ذهنم افتاد از بالای ساختمان علوم بود. 

من یه جور بدی شدم این روزا. خودم رو مخ خودم هستم بماند احساس میکنم رو مخ ملت هم هستم اینه که دیوونه ام میکنه! بدیشم اینه که نمیدونم این من از کجا اومده. اصن این یه من جدیده که نمیفهمم یهو از کجا پیداش شده؟!

*: از سری اتفاقات کلاس کلان 2!!!

/ 0 نظر / 21 بازدید