قبل از آخرین جلسه تجارت میباس آپ شه این پست

من دارم بزرگ میشم ظاهرا، هر چند شاید یه خورده دیره. شایدم نیست. فقط یه مقدار پروسه کارام از هم سنام افتاده عقب. میگن ماهیو هر موقع از اب بگیری تازه است.

داشتم میامد توی دانشکده علیزاده رو دیدم. گفت خوبه داری اقتصاد میخونی. امیدوارم از طریق آبجیش کل کشاوزری یه شبه خبردار نشن!!!

بعدم استاد اسکندری رو دیدم. ترسیدم اونم ببینم در رفتم. مطمین نیستم اونم بفهمه دارم اقتصاد میخونم نظرشو مثل علیزاده بگه!!! مخصوصا که ازش نظرم پرسیدم و گفته نه! میگی منو یادشه!؟

/ 0 نظر / 22 بازدید