بیوتیفل مایند

خوب نمیشه با اطمینان گفت که یک راه حل واحد میتونه در مورد دو تا مسئله به ظاهر (تقریبا) مشابه، حداقل به شکل نسبی نتیجه بده. خصوصا وقتی تو یه  قضیه با آدما رو به رو هستی؟ آدماهایی به ظاهر شبیه هم و با اختلافای خیلی جزئی!

حتی گاهی می‌تونه، به شدت، نتیجه عکس بده! 

 

*: حدود دقیقه 30 ذهن زیبا آمد.

/ 0 نظر / 21 بازدید