دعای مجیر

چه دعای قشنگیه این دعای مجیر.

خوندنش در سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه رمضان توصیه شده.

*: متن دعا 

**: از اینجا گوشش بدین. من صدای حاج مهدی سماواتی رو دوست دارم.

/ 7 نظر / 32 بازدید
آزاده

امشب اس ام اسش برام اومد. خوندی التماس دعا.[فرشته]

سرمه

قبول باشه عزیزم.

خورشید

مویوم دوست درم [نیشخند] ما میخونیم بعد میاییم یقه شما رو میگیریماااااا [چشمک]

سارینا

قبول باشه و التماس دعا[فرشته]

پرنیا

[فرشته][فرشته][فرشته]

مرمر

التماس دعا عزیزم.[ماچ]

خورشید

سلام... راستی یادم رفت بپرسم جایی که عمل کردی چطوره؟