13 به در 94

خوب آش شنبه اول سال که پرید. 

اینم از سیزدهی که خودم و دختر آبجیه تو باغ نزدیک خونه به درش کردیم. به جای بقیه هم سبزه گره زدیم بعدم سبزه هفت سینمونو دادیم به آب که برکت زندگیمون زیاد شه :).

 

*:  برای شادی روح جوان ناکام صلوات.

/ 0 نظر / 20 بازدید